SĄLYGOS

Šios Mokėjimo Sąlygos („Mokėjimo Sąlygos“) laikomos Jūsų ir MB „Vyturio leidykla“ sutartimi dėl prenumeruojamų ir kitų mokamų paslaugų, kurias teikia MB „Vyturio leidykla“. MB „Vyturio leidykla“ tinklalapis yra vyturys.lt („Svetainė“). „Svetainę“, paslaugas, funkcijas, turinį ir programinę įrangą, įskaitant MB „Vyturio leidykla“ mobiliąją svetainę ir kitus objektus, kuriais MB „Vyturio leidykla“ suteikia galimybę naudotis, čia ir toliau, bendrai vadiname „Paslaugomis“. Šios Mokėjimo Sąlygos papildo Paslaugų Teikimo Sąlygas, reglamentuojančias naudojimąsi MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis („Paslaugų teikimo sąlygos“). Bet kokios sąlygos į kurias daroma nuoroda šiose Mokėjimo Sąlygose jų neapibrėžiant gali būti detalizuojamos Paslaugų Teikimo Sąlygose. Naudodamiesi bet kokiomis Paslaugomis (nepriklausomai nuo jų apimties) arba susikurdami vartotojo paskyrą, išreiškiate savo sutikimą su šiomis Mokėjimo Sąlygomis. MB „Vyturio leidykla“ gali keisti šias Sąlygas savo nuožiūra iš anksto neįspėjusi. Atlikus mūsų nuomone reikšmingus pakeitimus, apie tai pranešime atskirai. Susikurti paskyrą ir/arba naudotis Paslaugomis galite tik tuomet, jeigu pagal taikomą teisę Jums nėra draudžiama išreišti sutikimą su šiomis Mokėjimo Sąlygomis. Privalote būti ne jaunesni kaip 12 metų amžiaus arba vyresni, kad galėtumėte savarankiškai naudotis Paslaugomis. Už asmenų nesukakusių 12 metų amžiaus veiklą, atsako jų tėvai ar globėjai. Jeigu nesutinkate su šiomis Mokėjimo Sąlygomis, negalite prenumeruoti/pirkti Paslaugų arba kitaip gauti mokamų paslaugų (įskaitant prieigą prie skaitmeninės bibliotekos turinio), kurias teikia MB „Vyturio leidykla“. Turėtumėte peržiūrėti šias Mokėjimo Sąlygas kaskart, prenumeruodami, užsisakydami ir/ arba pirkdami prenumeratos arba kitokias mokamas paslaugas, kurias teikia MB „Vyturio leidykla“. Keičiant Mokėjimo Sąlygas, apie tai paskelbsime pranešimą. Jeigu toliau naudositės Paslaugomis po paskelbto pranešimo, bus laikoma, kad priėmėte pakeistas Mokėjimo Sąlygas.

Mokamos paslaugos

Kai kurioms mūsų Paslaugos (įskaitant prieigą prie skaitmeninės bibliotekos turinio) dabar arba ateityje gali būti mokamos („Mokamos Paslaugos“). Atkreipkite dėmesį, kad Mokėjimo Sąlygos, pateikiamos jums naudojantis ar sukuriant savo paskyrą yra laikomos šios Sutarties dalimi. Jūs sutinkate mokėti už paslaugas ir leidžiate mums nuskaityti pinigus už paslaugas, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą mokėjimo už Mokamas Paslaugas būdą, įskaitant taikomus mokesčius.

Leidimo patvirtinimas

Nenutraukdami naudojimosi Mokamomis Paslaugomis ar toliau jomis naudodamiesi, kartu patvirtinate, kad leidžiate nuskaičiuoti prenumeratos ar kitą mokestį už naudojimąsi paslaugomis. MB „Vyturio leidykla“ turi teisę reikalauti apmokėjimo už tokiu būdu atsirandačią prievolę atlikti mokėjimą. Apmokėjimo už paslaugas prievolė gali atsirasti už avansnį mokėjimą, būti taikoma už naudojimąsi paslaugomis arba bet kokiu kitu pagrindu, galiojusiu jums išreiškiant sutikimą naudotis Mokamomis paslaugomis.

Bandomoji versija ir reklaminiai pasiūlymai

MB „Vyturio leidykla“ gali leisti jums laikinai neatlygintinai naudotis Paslaugomis. Laikino neatlygintino naudojimosi Paslaugomis Sąlygos yra nustatomos Paslaugų Teikimo Sąlygose, Mokėjimo sąlygose ir kitose sąlygose, galiojusiose Jums tampant MB „Vyturio leidykla“ teikiamų paslaugų abonentu. Neatšaukus savo sutikimo su pasiūlymų galiojimo metu nustatytomis sąlygomis kai kuriais atvejais Laikinas neatlygintinas naudojimasis paslaugomis gali virsti mokama prenumerata. Tokiomis aplinkybėmis, galime prašyti Jūsų pateikti galiojantį atsiskaitymo mokėjimo būdą, kad užsiregistruotumėte ir gautumėte leidimą laikinai neatlygintinai naudotis MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis. Jūs sutinkate, kad MB „Vyturio leidykla“ gali gauti išankstinį Jūsų sutikimą nuskaityti pinigus už visą prenumeratos kainą, kurią automatiškai sumokėsite pasibaigus laikinam neatlyginino naudojimuisi MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis laikotarpiui ir toliau naudositės prenumeruojamomis ir mokamomis paslaugomis. Atšaukus prenumeratą laikino neatlygintino naudojimos MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis laikotarpiu mokesčiai už prenumeratą nebus taikomi. Laikino neatlygintino naudojimos MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis laikotarpio metu neatšaukus naudojimosi paslaugomis, Jūs leidžiate MB „Vyturio leidykla“ laikyti Jūsų prenumeratą galiojančia tol, kol ji nebus atšaukta ir kas mėnesį apmokesti naudojimąsi paslaugomis pagal mokėjimo būdą ir numatytą tuometinę prenumeratos kainą. Laikinas neatlygintinas naudojimasis MB „Vyturio leidykla“ paslaugomis galimas tik konkretų laikotarpį. Norėdamis išvengtumėte mokesčių už Mokamas Paslaugas privalote baigti naudotis Paslaugomis ir panaikinti Prenumeratą ne vėliau, kaip likus dviems dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos. Jeigu nutraukus prenumeratą iki bandomojo laikotarpio pabaigos Jums netyčia priskaičiojamas mokestis už Mokamas Paslaugas, susisiekite su mumis el. paštu info@vyturys.lt

Jūsų paskyra

Norėdami naudotis „Vytyrys.lt“ paslaugomis turėsite susikurti paskyrą ir suteikti tam tikrą registracijos informaciją. Pagal Paslaugų Sąlygas, Jūs patvirtinate, kad esate atsakigas už savo paskyros ir slaptažodžio saugumą. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už visus pirkinius ir kitus veiksmus, atliktus naudojantis jūsų paskyra ir jūsų duomenimis. MB „Vyturio leidykla“ pasilieka teisę nesuteikti prieigos prie Paslaugų arba atšaukti užsakymus ir gali savo nuožiūra nutraukti arba sustabdyti naudojimąsi paskyra. Tuo atveju, kai MB „Vyturio leidykla“ nutraukia/sustabdo Jūsų paskyrą dėl faktinio ar įtariamo Paslaugų ar Mokėjimo Sąlygų pažeidimo, produktai ir paslaugos, įsigyti pagal šias Mokėjimo ar Paslaugų Teikimo Sąlygas, gali būti neteikiami, o įmoka už jus negrąžinama.

Mokėjimo būdai

MB „Vyturio leidykla“ priima įvairius mokėjimo būdus, nustatytus MB „Vyturio leidykla“ Svetainėje. Apmokėjimo už paslaugas sąlygos priklauso nuo Jūsų pasirinkto Mokėjimo Būdo ir gali būti nustatomos pagal Jūsų ir finansų įstaigos susitarimus, kredito kortelės išdavėjo arba kito teikėjo pasirinktą Mokėjimo Būdą. Užsisakydami MB „Vyturio leidykla“ paslaugas arba pateikdami pavedimą už kitas mokamas paslaugas Jūs leidžiate MB „Vyturio leidykla“ arba jos paskirtam mokėjimo tarpininkui nuskaičiuoti pinigus už suteikiamas paslaugas. Jeigu MB „Vyturio leidykla“ naudodamasi Mokėjimo tarpininko paslaugomis negauna Jūsų apmokėjimo, mums pareikalavus, Jūs sutinkate mokėti visas skolas, susijusias su Jūsų paskyra.

Atsiskaitymas

MB „Vyturio leidykla“ naudojasi trečiosios šalies mokėjimo tarpiniko paslaugomis (toliau „Mokėjimo tarpinikas“), kad galėtų nuskaityti apmokėjimą už Mokamas paslaugas. Mokėjimai bus apdoroti taikant šios Sutarties sąlygas ir Mokėjimo tarpiniko privatumo politiką. Nesame atsakingi už jokią Mokėjimo tarpininko klaidą. Naudodamiesi Mokamomis paslaugomis, Jūs sutinkate su mumis atsiskaityti per Mokėjimo tarpiniką, taip pat, su visomis mokesčių kainomis, kurios bus pritaikytos Mokamoms paslaugoms, pagal taikomas mokėjimo sąlygas ir per Jūsų pasirinktą Mokėjimo tarpininką (toliau „Mokėjimo būdas“). Suteikiate mums teisę apmokestinti Jūsų paslaugų tiekėją. Jūs sutinkate, kad atsiskaitysite su mumis pasirinktu Mokėjimo būdu. Pasiliekame teisę taisyti bet kokias klaidas ar paklaidas, padarytas netgi tada, kai mokėjimas jau yra pateiktas arba gautas.

Pasikartojantys mokėjimai

Mokamas paslaugas užsakydami prenumeratos pagrindu, MB „Vyturio leidykla“ arba jos pasirinktam mokėjimo tarpininkui suteikiate teisę taikyti pasikartojantį abonentinį mokestį. Pirmą kartą prenumeruojnat tokias Mokamas paslaugas, turėsite iš karto apmokėti pradinį prenumeratos laikotarpį tuo metu galiojančiu tarifu. (pvz.: apmokant EUR 3 mėnesinį mokestį ir laikant, kad mokėjimo ciklas yra kas trys mėnesiai, pirmo tokio mokėjimo metu Jūs sumokėsite EUR 9). Kai kurių Mokamų paslaugų atveju pradinio laikotarpio metu gali būti taikomas sumažintas vienkartinis mokestis; tai priklauso nuo Paslaugose nurodyto pasikartojančių mokesčių laikotarpio. Pasirinkdami periodinį mokėjimo planą pripažįstate, kad tokioms Paslaugos reikalingas pirminis bei pasikartojantis mokėjimas ir prisiimate atsakomybę už visus pasikartojančius mokėjimus iki jų atšaukimo. Skaitytojui nepateikus prašymo nutraukti pasikartojančio mokėjimo plano galiojimo MB „Vyturio leidykla“ turi teisę teikti prašymą nuskaityti periodinius mokėjimus už mokamos prenumeratos paslaugas be vartotojo sutikimo. Toks prašymas nedaro poveikio MB „Vyturio leidykla“ jau pateiktiems prašymasm apmokėti už paslaugas. Norėdami nutraukti mokamas paslaugas arba pakeisti apmokėjimo už paslaugas būdą, eikite į paskyros valdymo skyrių.

Reikalavimai teikiamai informacijai

Atsiskaitomojoje sąskaitoje privalote pateikti aktualią, išsamią ir tikslią informaciją. tam, kad palaikytumėte atsiskaitomąją sąskaitą aktualią, išsamią ir tikslią, būtina nedelsiant atnaujinti informaciją (pvz.: pasikeitusį atsiskaitymo adresą, kreditinės kortelės numerį ar jos galiojimo datą), taip pat, turite nedelsdami pranešti mums ar mokėjimo procesoriui, jeigu jūsų mokėjimo būdas atšaukiamas (pvz., pametimo ar vagystės atveju) arba, jeigu sužinojote apie galimą saugumo pažeidimą, pvz., neleistiną jūsų vartotojo vardo ar slaptažodžio naudojimą. tokios informacijos pakeitimus galite atlikti čia. jeigu nepateiksite jokios iš prieš tai paminėtos informacijos, reiškia, kad jūs sutinkate, jog mes toliau galime imti mokestį už bet kokį mokamų paslaugų naudojimą, pavaldų jūsų atsiskaitomąjai sąskaitai, nebent esate nutraukę mokamas paslaugas taip, kaip išdėstyta aukčiau.

Automatinis prenumeruojamų paslaugų atnaujinimas

Užsakytos prenumeruojamos paslaugos bus automatiškai atnaujintos ir pratęsiamos tam pačiam laikotarpiui ir už tuo metu galiojusią kainą. Norėdami bet kuriuo metu pakeisti ar atsisakyti savo Prenumeruojamų paslaugų, eikite į Paskyros nustatymus. Atsisakius Prenumeruojamų paslaugų, jomis dar galėsite naudotis iki užsakyto termino pabaigos, kuriam pasibaigus jūsų prenumerata nebus atnaujinta. Nepaisant to, už prenumeratą sumokėti pinigai, bet kokia jų dalis ar abonentinis mokestis Jums grąžinti nebus.

Mokamos prenumeratos atšaukimas

Norėdami atšaukti prenumeratą, eikite į Paskyros nustatymus ir vadovaukitės juose aprašyta eiga. Atšaukus savo prenumeratą, MB „Vyturio leidykla“ nebeims iš Jūsų mokesčio, nebent užsisakysite prenumeravimo paslaugą iš naujo per savo ar kito asmens paskyrą. Įmokos sumokėtos iki prenumerato atšaukimo yra negrąžinamos. Jeigu naudojatės prenumeratos paslauga, visa prieš tai sumokėta prenumeratos suma, įskaitant ir mokestį už tą mėnesį, kai įvyko atšaukimas, yra negrąžinama.

Nutraukimas

Jeigu MB „Vyturio leidykla“ pastebės, jog pažeidėte Mokėjimo ar Paslaugų Sąlygas, galime bet kuriuo metu nedelsdami sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie visų arba tik kai kurių Paslaugų, su ar be priežasties ir perspėjimo, o tai gali turėti įtakos informacijos, susijusios su jūsų paskyra, sunaikinimui. Sumokėti mokesčiai nėra grąžinami. Taip pat MB „Vyturio leidykla“ savo nuožiūra, bet kuriuo metu, be įspėjimo gali keisti ar nutraukti prenumeratos paslaugą ar bet kurią jos dalį. Jūs sutinkate, kad MB „Vyturio leidykla“ neatsako Jums ar bet kokiai trečiąjai šaliai už prieigos prie Jūsų prenumeruojamų paslaugų sustabdymą, pertraukimą ir pan. Taip pat, be atskiro įspėjimo galime blokuoti naudojimąsi Jūsų paskyra, jeigu mokėjimas yra uždelstas, nepriklausomai nuo uždelstos sumos. Vartotojas sutinka apmokėti bet kokį uždelstą likutį per trisdešimt (30) dienų nuo prenumeratos atšaukimo ar pasibaigimo datos. Galite atnaujinti bet kokią atsiskaitymo informaciją (įskaitant ir mokėjimo būdo pakeitimą) naudodamiesi savo paskyros nustatymais MB „Vyturio leidykla“ svetainėje.

Naudojimasis mobiliuosiuose įrenginiuose

MB „Vyturio leidykla“ paslaugos gali būti prieinamos per mobiliuosius įrenginius. Tam, kad galėtumėte skaityti knygas Jūsų mobiliajame įrenginyje turi būti įjungtas internetas. Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus gali nustatyti mokesčius už duomenų perdavimo paslaugas (jos nėra įtrauktos į MB „Vyturio leidykla“ abonentinį mokestį) už kuriuos esate atsakingi tik Jūs. Dėl individualaus duomenų ar naudojimo plano, pasitarkite su savo mobiliojo ryšio operatotiumi.

Mobiliųjų įrenginių naudojimas užsienyje

Knygų persiuntimui į jūsų įrenginius (kompiuterius, mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius) yra naudojamis duomenys ir Interneto ryšys. Jūsų patogumui į jūsų įrenginius knygos gali būti atsiunčiamos Jums prisijungus prie interneto be atskiro perspėjimo. Dauguma mobiliojo ryšio operatorių už duomenų perdavimą taiko fiksuotą mėnesinį mokestį, tačiau užsienyje duomenų plano sąlygos gali pasikeisti. Siekdami išvengi netikėtų mokesčių už duomenų perdavimą naudojantis Paslaugomis prieš keliaudami į kitą valstybę patys turite susisiekti su savo mobiliojo ryšio operatoriumi ir išsiaiškinti duomenų naudojimo sąlygas. MB „Vyturio leidykla“ neatsako už jokius papildomus mokesčius, kuriuos patirsite mobiliojo ryšio paslaugomis naudodamiesi užsienyje. Šios Apmokėjimo sąlygos, kartu su Paslaugų teikimo sąlygomis ir Privatumo politika, sudaro sutartį tarp Jūsų ir MB „Vyturio leidykla“, dėl naudojimosi MB „Vyturio leidykla“ Paslaugomis. Apmokėjimo sąlygų ir Paslaugų tiekimo sąlygų konflikto atveju bus vadovaujamasi Apmokėjimo sąlygomis. Jeigu turite klausimų dėl apmokėjimo arba kitų neaiškumų, rašykite mums el. paštu: info@vyturys.lt